کارمزد ها

توضیحاتی درباره کارمزد ها سایت من

به صورت کلی کارمزد های سایت من به چهار دسته تقسیم میشوند.

کارمزد های سفارش سریع

در این بخش کارمزد خرید و فروش به صورت ثابت 1 درصد میباشد و براساس نوع سطح پکیج تغییر نمیکند ، این نوع خرید و فروش فقط بین سایت من و کاربر انجام میشود.

کارمزد برداشت ریال

در این بخش کارمزد به صورت ثابت تا سقف 200.000.000 تومان معادل 6.000 تومان میباشد .

کارمزد برداشت رمز ارز

در این بخش کارمزدها براساس شبکه های رمز ارز ها محاسبه میگردد و به صورت دوره ای امکان تغییر دارد.

کارمزد برداشت رمز ارز

در این بخش کارمزد ها بر اساس سطح پکیج کاربر مشخص میگردد . صرافی در مجموع دارای 8 سطح کاربر میباشد که جدول کارمزد ها در پایین صفحه قرارداده شده است.

نکات مهم سطح بندی

 1. سطح 1

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 2. سطح 2

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 3. سطح 3

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 4. سطح 4

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 5. سطح 5

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

لیست کارمزد ها

سطح کاربری درصد خرید درصد فروش تعداد معامله در ماه سقف حجم معاملات ریالی (تومان) سقف حجم معاملات تتر سود بازاریابی حداکثر مقدار برداشت ریالی (روزانه) حداکثر مقدار واریز ریالی (روزانه)
سطح 1 0 0 0 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 2 10 10 10 0 تومان 0 تتر 10 3,000,000 30,000,000
سطح 3 0 0 15 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 4 0 0 20 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 5 15 15 100,000,000 100,000,000,000,000,000 تومان 1,000,000,000,000,000 تتر 10 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
سطح 6 0 0 40 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 7 0 0 50 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 8 0 0 60 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 9 0 0 70 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 10 0 0 80 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 11 0 0 80 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 12 0 0 80 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 13 0 0 80 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 14 0 0 80 0 تومان 0 تتر 0 0 0
سطح 15 0 0 80 0 تومان 0 تتر 0 100,000,000 1,000,000,000,000,000