BTC قیمت

قیمت جهانی

51,684.1

قیمت بازار داخلی

51,629.7

بالا ترین پیشنهاد فروش

52,074

پایین ترین پیشنهاد خرید

50,533.9
در حال استفاده از بازار تعهدی می باشید
انتقال اعتبار
کارمزد: 0 درصد
کارمزد: 0 درصد